Education in its general sense is a form of learning in which the knowledge, skills, and habits of a group of people are transferred from one generation to the next through teaching, training, or research. For us, as teachers, our daily work involves institutionalized teaching and learning in relation to a curriculum but we can’t forget that any experience that has a formative effect on the way one thinks, feels, or acts may be considered educational. It’s here where our Erasmus+ project fits, preparing students for life as active citizens.


This is the blog specially created for the ERASMUS+ project called It's my life, it's my choice Here there are the 5 EUROPEAN schools working together in this challenger adventure:

1- The Coordinating school: LAUDIO BHI from Laudio (SPAIN)
2.- GROTIUSCOLLEGE, Delft (The Netherlands)
3.- NORGARDENSKOLAN, Uddevalla (Sweden)
4.- CELALETTIN TOPCU ANADOLU LISESI, Çanakkale (Turkey)
5.- LYCEE AORAI, Pirae (French Polynesia)Thursday, 11 June 2015

                                                                      TURKEY
                          It’s My Life  It’s My Choice                         
Okulumuz  Erasmus+ KA2 stratejik okul ortaklığı kapsamındaki  '' It's my life it's my choice'' adlı projenin Türkiye’deki ortağıdır.  İspanya(Bask country), Hollanda, İsveç ve Fransa'(Tahiti)dan okulların bulunduğu projede Türkiye'den Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi yer almaktadır. Proje 01/09/2014 tarihinde başlamış olup 31/08/2017 tarihine kadar olan süreyi içerecek  üç yıllık bir projedir.
Bu üç yıl içinde ortaklarımızla öğretmen ve öğrencilerden oluşan küçük gruplarla karşılıklı ziyaretler yapılacaktır. Projenin sağlık, yiyecekler ve sağlıklı insan ilişkileri olmak üzere üç temel konusu bulunmaktadır. Proje,öğrencilerin farklı kültürleri ve yaşam şekillerini tanıyarak yaşam becerilerini geliştirmek ve geleceklerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrencilere proje kapsamında yapılan etkinliklerle, wiki, blog kullanımları, karşılıklı iletişim halinde olmaları ve karşılıklı ziyaretler sayesinde, sorun çözme becerilerini geliştirmeleri , eleştirel düşünebilmeleri, analiz yapabilme gibi çeşitli becerilerin kazandırılması hedeflemektedir. Ayrıca öğrencilere bu proje ile sosyal sorumluluk, kültürel farkındalık ve aktif vatandaşlık eğitimi de kazandırılması hedeflenmiştir.
Sağlık eğitimi kapsamında öğrencilerin, sağlıklı yaşam hakkındaki bilgilerinin artırılıp, tutumlarını etkileyerek, daha sağlıklı olmaları hedeflenmektedir.
 Yiyecekler konusunda da öğrencilere, yedikleri yiyeceklerin özünün ne olduğunu, nerede yetiştirilip, üretildiğini ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin neler olduğu konusunda bilinçlendirmektir. Böylelikle öğrenciler  yiyeceklerin seçiminde,  nereden ve nasıl alınacağı konusunda kendi kararlarını verebilecek duruma geleceklerdir. Sağlıklı beslenme ve organik tarımın önemi ve teşviki ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
 Sağlıklı insan ilişkileri kapsamında da öğrencilerimizin diğer ülkeleri ziyaret etmeleri, wiki, blog kullanımalarıyla karşılıklı iletişim kurmaları sağlanarak, kültürel farkındalık kazanmaları ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Öğrenciler kendi kültürlerini tanıtmayı üstleneceğinden kendi kültürleri hakkında da daha fazla bilgiye sahip olacaklardır. Etkinliklerde görev alan öğrencilerin hem sorumluluk bilinçlerinin geliştirilmesi hem de okula karşı tutumları ve motivasyonlarının olumlu yönde etkilenmesi amaçlanmıştır.  

Celalettin Topçu Anadolu Lisesi
Okul Proje Kordinatörü
Zahide YAPUCU

No comments:

Post a Comment